కలి దోష నివారణకు లలితా సహస్ర నామ స్తోత్ర పారాయణం.

శ్రీవిద్యాం జగతాం ధాత్రీం సర్గ స్థితి లయేశ్వరీమ్, నమామి లలితాం నిత్యాం మహా త్రిపుర సుందరీమ్. శ్రీవిద్య అనబడే బాలా, నవాక్షరి, పంచదశి, షోడశీ మంత్ర రూపిణిగా వుండేది, ఈరేడు లోకాల నన్నింటిని ధరించి వుండేది, సృష్టి స్థితి లయాలనే త్రికార్యములను నిర్వర్తించేది, నిత్యా అనే కళా స్వరూపిణిగా విలసిల్లుతున్నది..త్రిపుర సుందరి రూపిణీ అయిన లలితాదేవి. బ్రహ్మాండ పురాణమున శ్రీవిష్ణు స్వరూపులైన హయగ్రీవులు లలితా దేవి యొక్క చరిత్రను అద్భుతముగా చెప్పి వున్నారు. శ్రీదేవి పుట్టుక, శ్రీపుర … Continue reading కలి దోష నివారణకు లలితా సహస్ర నామ స్తోత్ర పారాయణం. 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴 → 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴

Advertisements 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴

నాగులు – సర్పాలు – వైజ్ఞానిక విశ్లేషణ :

మనదేశంలో నాగుపాములను నాగదేవతలుగా పూజిస్తారు. అందుకే దానిచుట్టూ కొన్ని సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు వచ్చాయి. కాని మన శాస్త్రాల ప్రకారం నాగులు, సర్పాలు ఒకటి కావు. నాగులు వేరు, సర్పాలు వేరు. ▶ భగవద్గీతలో శ్రీ కృష్ణపరమాత్మ చెప్పినదానిని పరిశీలిస్తే.. ‘నేను ఆయుధాలలో వజ్రాన్ని. గోవులలో కామధేనువుని. సర్పాలలో వాసుకిని, నాగులలో అనంతుడిని అంటాడు. ▶వాసుకి శివుడిని ఆశ్రయించి ఆయనకు అలంకారంగా వుంటుంది. ఈ వాసుకినే త్రాడు గా చేసుకుని సాగర మధనం చేశారు దేవదానవులు. వాసుకి, అనంతుడు … Continue reading నాగులు – సర్పాలు – వైజ్ఞానిక విశ్లేషణ : 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴 → 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴

నాగుల చవితి 🙏

రేపు 31/10/2019 దీపావళి తరువాత వెంటనే వచ్చే చక్కటి పండుగ ‘నాగుల చవితి’. నాగుల చవితి నాడు ప్రొద్దున్నే లేచి, మా గ్రామం లో పిల్లలూ పెద్దలు అందరూ వూరి చివర గరువులో ఉన్న పెద్ద పుట్ట దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళం. అందరు పుట్టకి పూజ చేసి, పాలు, అరటి పళ్ళు, పుట్ట కలుగు లో వేసేవారు. కొందరు కోడి గ్రుడ్లు కూడా వేసే వారు. పుట్ట మన్ను భక్తిగా చెవులకు పెట్టుకునే వాళ్ళం. ఇంటి దగ్గర మా … Continue reading నాగుల చవితి 🙏 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴 → 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴

స్వర్గానికి రోడ్డు మార్గం : (స్వర్గారోహణ పర్వం – మహాభారతం – ఆధునిక విశ్లేషణ)

స్వర్గానికి రోడ్డు మార్గం : ---(స్వర్గారోహణ పర్వం - మహాభారతం - ఆధునిక విశ్లేషణ) పాండవులు ఈ మార్గం ద్వారానే స్వర్గానికి చేరుకున్నారని ప్రతీతి. కొంత మంది పరిశోధకుల అవగాహన కూడా.... భూమి నుండి స్వర్గానికి చేరుకోవచ్చు అనడానికి ఏకైక మార్గం ఇదే. బద్రీనాథ్ క్షేత్రం నుండి 5km దూరం లో వుండే చిన్న గ్రామం. .....🔚🔚🔚భారతదేశ ఆఖరి గ్రామం ఇదే. 🔙🔙🔙 ఇక్కడి నుండే దాదాపుగా ఒకవైపు టిబెట్ ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ గ్రామం చివరన … Continue reading స్వర్గానికి రోడ్డు మార్గం : (స్వర్గారోహణ పర్వం – మహాభారతం – ఆధునిక విశ్లేషణ) 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴 → 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴

Sri Datta Brundavan Gou Kshetram Service to Gou Matha = Service to God..

Sri Datta Brundavana Gou Kshetram is an NGO for the well being of the destitute,sick and aged goumatas with the Divine Blessings and Guidance of H.H.Sri Ganapathi Sachidananda Swamiji, H.H.Bala Swamiji and Kudullamma ,Chakicherla. This NGO is started by like minded people with a vision to protect and prevent cow slaughter. Presently,we are having 60 … Continue reading Sri Datta Brundavan Gou Kshetram Service to Gou Matha = Service to God.. 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴 → 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴

శ్రీచక్ర సంచారిణీ!

శ్రీచక్రం సమస్త కామిత ఫలం. పార్వతీ దేవిని పూజించి షోడశ కామ్యాలను పొందేందుకు అరవై నాలుగు మంత్రాలు శివుడు మానవాళికి ప్రసాదించాడని గరుత్మంతుడికి శ్రీ విష్ణువు చెప్పినట్లుగా లింగ పురాణం వెల్లడిస్తోంది. మనిషికి కోరికలు అధికం. కోరికలన్నీ తీరాలంటే అరవైనాలుగు మంత్రాలతో నియమం ప్రకారం అమ్మవారిని పూజించాలంటారు. ఇలా పూజించడం మానవాళికి కష్టసాధ్యమని, పరమేశ్వరుణ్ని సులభమార్గం చూపించమని కృతయుగంలో మునులు కోరితే పరమేశ్వరుడు శ్రీవిద్యోపాసనను ప్రసాదించాడట. త్రిపురసుందరి, శ్రీచక్రం శ్రీ విద్యామంత్ర ఉపాసనలే శ్రీ విద్యోపాసన. శ్రీచక్రం … Continue reading శ్రీచక్ర సంచారిణీ! 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴 → 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴

శ్రీ మహాలక్ష్మీ సూక్తమ్

శ్రీ మహాలక్ష్మీ సూక్తమ్ ఓం నమశ్చండి కాయై అథాంజలిం సమాధాయ హరిఃప్రోవాచ విశ్వకృత్. విష్ణురువాచ పరాం పరేశాం జగదాధిభూతాం వరాం వరేణ్యాం వరదాం వరిష్ఠాం ! పరేశ్వరీం బహువాగ్భిః ప్రగీతాం త్వాం సర్వయోనిం సర్వయోనిం శరణం ప్రపద్యే. శ్రియం సమస్తై రధివాసభూతాం మహాసులక్ష్మీం ధరణీధరాణాం ! అనాది మాదిం పరమార్థరూపాం త్వాం సర్వయోనిం శరణం ప్రపద్యే. ఏకా మనేకాం వివిధాం సుకార్యాం సకారణాం కరణరూపీణీం చ ! కల్యాణరూపాంచ శివస్వరూపాం త్వాం సర్వయోనిం శరణం ప్రపద్యే. సర్వాశ్రయాం … Continue reading శ్రీ మహాలక్ష్మీ సూక్తమ్ 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴 → 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴

అయిదు అమ్మవారి ప్రధానరూపాలు

ఈ అయిదు అమ్మవారి ప్రధానరూపాలు . శ్రీకృష్ణున్ని అవతరింపజేయటం కోసం లోకజనని అయిదురూపాలు ధరించింది . ఒక్కొక్క రూపానికి మళ్ళీ అనేక బేధాలున్నాయి .భక్తులను అనుగ్రహించటం కోసం ,తన బిడ్డలైన వారి అభ్యర్దన మేరకు ఎన్నెన్నో అవతారాలు ధరించింది అమ్మ. అయితే మూలప్రకృతినుంచి ఆవిర్భవించిన రూపాలు ప్రధానమైనవి మాత్రం ఇవి వాటిలో మొదటిరూపం శివప్రియ,గణేశమాతదుర్గ. శివరూప ,విష్ణుమాయ ,నారాయణి,పూర్ణబ్రహ్మ స్వరూపిణి ,సర్వాధిష్టాత్రి ,శర్వ రూప ,సనాతని,ధర్మసత్య,పుణ్యకీర్తి.యశోమంగళ దాయిని, సుఖమోక్ష,హర్ష ధాత్రి ,శోఖార్తి దు:ఖనాశిని ,శరణాగత దీనార్తపరిత్రాణపరాయణ ,తేజ:స్వరూప … Continue reading అయిదు అమ్మవారి ప్రధానరూపాలు 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴 → 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴

अर्धनारीश्वर स्तोत्रम Shri Ardhanarishwara Stotram

अर्धनारीश्वर स्तोत्रम Shri Ardhanarishwara Stotram चाम्पेयगौरार्धा शरीरकायै कर्पूरगौरार्धा शररकय | धम्मिल्लकायै i च जटाधराय नमः शिवाय i च नमः शिवाय || Champeya gowrardha sareerakayai, Karpoora gourardha sareerakaya, Dhamillakayai cha jatadaraya, Nama Shivayai cha namashivaya. My salutations to both Parvathi and Shiva To Her whose body shines similar to molten gold, To Him whose body shines … Continue reading अर्धनारीश्वर स्तोत्रम Shri Ardhanarishwara Stotram 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴 → 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴

Goddess Bhadrakali

Goddess Bhadrakali Goddess Bhadrakali is a fierce manifestation of Mother Goddess Shakti. She is popularly worshipped in this form in Kerala and some parts of South India. Bhadrakali appeared from the forehead of Shiva to annihilate demon Darika. The story of Bhadrakali and Goddess Kali is different. The character and ferociousness of both the deities … Continue reading Goddess Bhadrakali 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴 → 무료웹툰|호두코믹스|어른아이닷컴