Ponad Salwatorem dumnie wznosi się jeden z krakowskich kopców - Kopiec (Marszałka Tadeusza) Kościuszki. Majestatycznie góruje nad okolicą, będąc odniesieniem podczas obserwacji terenu zarówno z dołu, jak i z góry...

Kopiec Kościuszki zbudowany został na Sikorniku, zwanym również Wzgórzem bł. Bronisławy. Pierwsze prace przy budowie symbolicznego pomnika - mogiły, jakim jest Kopiec Kościuszki, rozpoczęły się już w roku 1820.